Com obtenir un certificat d’antecedents penals

Avui dia, el certificat d'antecedents penals s'ha convertit en un requisit per a poder accedir a una sèrie d'ocupacions. Per això, des d'AT Advocats volem facilitar-te les coses recollint en un sol article els tràmits que s'han de seguir per a aconseguir un certificat d'antecedents penals.

Arkaitz Terrón

Darrera edició: 10 desembre 2021

Qui el pot sol·licitar?

El certificat d’antecedents penals pot ser sol·licitat per qualsevol persona física que sigui major d’edat (Les persones jurídiques hauran de sol·licitar-ho per mitjà dels seus legals representants).

La sol·licitud pot ser realitzada pel propi interessat, per al que haurà d’acreditar la seva identitat mitjançant DNI, NIE, permís de conduir o passaport, o bé per mitja d’un representant, que haurà d’estar degudament apoderat i aportar original o fotocòpia compulsada dels documents d’identitat de l’interessat.

Quin cost té?

Com molts tràmits administratius, la sol·licitud de certificat d’antecedents penals està subjecta al pagament d’una taxa administrativa que, a data de redacció d’aquest article ascendeix a 3’70€. El pagament d’aquesta taxa s’ha de dur a terme a través del “model 790”, que pot ser descarregat AQUÍ.

El pagament pot efectuar-se de manera presencial en la pràctica totalitat d’entitats bancàries i, si es disposa de signatura electrònica, també on-line.

On es pot sol·licitar el certificat?

 Sol·licitud on-line:

Si es disposa de signatura electrònica, el certificat pot sol·licitar-se emplenant els formularis que estan a disposició al lloc web del Ministeri de Justícia. En aquest cas, el pagament de la taxa administrativa també es realitzarà de manera telemàtica.

Sol·licitud presencial:

La sol·licitud presencial del certificat es pot realitzar en les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia en les Comunitats Autònomes (Trobareu el llistat i les adreces aquí).

Si bé el termini legal amb el qual compta l’Administració per a l’expedició del certificat és de 10 dies hàbils des de la sol·licitud, els certificats sol·licitats de manera presencial, són habitualment expedits al moment.

Sol·licitud per correu postal:

La sol·licitud per aquesta via haurà de realitzar-se mitjançant l’enviament del “model 790” degudament emplenat, juntament amb les còpies acarades dels documents d’identificació de l’interessat (DNI, NIE, passaport, permís de conduir o identificació comunitària) a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia de la Comunitat Autònoma corresponent (Trobarà el llistat i les adreces aquí).

El certificat serà remès per l’Administració, en un termini no superior a 10 dies hàbils, a l’adreça postal que es faci constar en l’apartat “Identificació (1)” del model 790.

Aquest petit article busca facilitar la tasca d’aconseguir el certificat d’antececents penals. No obstant, si nececessites ajuda o tens cap dubte, posa’t en contacte amb nosaltres.

Truca ara al 644 52 42 12