Advocat de família a Barcelona

Els nostres advocats de família compten amb una àmplia trajectòria representant persones que necessiten fer com més fàcils i justos millors processos de mediació familiar, de divorci i separació, reclamacions de pensions, etc.

Contacta’ns

Assistim i defensem els nostres clients amb sensibilitat i professionalitat en moments personals difícils

A AT Advocats creiem que, sobretot en assumptes de família, el pacte entre les parts sol ser la millor de les solucions possibles. No obstant això, també som conscients que, de vegades, aquesta opció no és possible. En qualsevol cas, els nostres professionals t’assessoraran i defensaran els teus interessos de manera ferma i conforme a Dret.

Els nostres serveis

Mediació familiar

Duem a terme processos de mediació familiar per intentar arribar a acords sobre horaris de visita, vacances, divisió de despeses, etc., en cas de divorcis conflictius amb disputes de custòdia sobre menors, tot abreujant el temps del procés, estalviant despeses i amb la mateixa validesa legal que una resolució judicial.

Acords prematrimonials

Vetllem per la tranquil·litat i els interessos dels nostres clients en cas de matrimoni o formalització de la condició de parella de fet que vulguin regular el règim econòmic de la unió, la custòdia de fills i els béns a què tindran accés en cas de decés, etc., segons el que contempla el Codi Civil.

Separacions i divorcis

Assistim i representem els nostres clients en cas de separacions i divorcis contenciosos o de mutu acord en tot el procediment, incloent-hi després d'una sentència judicial, vetllant pel pagament de pensions, per possibles modificacions de mesures, liquidacions de societats de guanys, guàrdia i custòdia de menors i més.

Saber-ne més sobre divorcis

Reclamació de pensions

Reclamem pensions d'aliments impagades totalment o parcialment per un progenitor, incloent-hi els interessos generats, fins i tot en casos d'insolvència, i també assistim a progenitors que, per una situació de manca d'ingressos, hagi d'al·legar la seva situació i sol·licitar una rebaixa de la pensió.

Modificació de mesures

Assistim i representem els nostres clients en cas que la variació de les circumstàncies personals facin necessària una variació, o extinció, de les mesures fixades en una sentència de divorci.

Necessites assessorament d'un advocat de família a Barcelona? Contacta'ns!

Truca ara al 644 52 42 12