Advocat estrangeria Barcelona

Assessorem i representem a persones arribades a Espanya d’altres països que necessiten resoldre qualsevol situació relacionada amb el seu estatus legal en què necessiten el suport d’un advocat d’estrangeria a Barcelona, ​​com la tramitació i renovació de permisos de treball i residència i reagrupacions familiars, incloent-hi al·legacions i recursos en cas de decisions desfavorables o expulsions.

Contacta’ns

Tenim àmplia competència en la defensa dels drets de les persones arribades a Espanya

Des de l'obtenció de la legalització de la residència a Espanya fins a la gestió d'una renovació, una reagrupació familiar, la nacionalitat, l'al·legació o el recurs davant decisions desfavorables de l'Administració, entre d'altres, cal un extens coneixement de la legislació actual, i en AT Advocats oferim la nostra competència en la matèria per trobar solucions eficaces i tan ràpides com sigui possible davant de cada situació, amb empatia i professionalitat.

Com et podem ajudar?

Permisos de residència i de treball

Gestionem la sol·licitud, la modificació i la renovació d'autoritzacions de residència i de treball per arrelament (laboral, social o familiar), per estudis o investigació o pràctiques, per reagrupació familiar, per raons humanitàries, entre d'altres, tant de gent gran com de menors d'edat.

Nacionalitat espanyola

Gestionem la sol·licitud de la nacionalitat espanyola per residència, per opció d'acord amb la legislació vigent a Espanya i al país d'origen, prestant assessoria en la necessària aprovació dels exàmens de l'Institut Cervantes; tant el d'Integració Soci-Cultural (CCSE) com el d'idioma (DELE A2).

Sol·licituds d'asil i refugi

Ajudem a les persones que fugen o emigren a Espanya per escapar de situacions de pobresa, de guerra, d'amenaces, etc. que generen un temor fundat de patir danys greus en la sol·licitud "d'asil" o "refugi", la concessió està subjecta a molts factors i circumstàncies, com a actes de violència física o psíquica, processaments o penes discriminatoris o desproporcionats, etc.

Certificat de registre de ciutadà de la Unió

Tramitem, per a estades superiors a tres mesos, el certificat de registre de ciutadà de la Unió per a la permanència a Espanya dels nacionals d'Estats membres de la Unió Europea i l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i dels nacionals de la Confederació Suïssa, així com la residència dels seus familiars, i si escau, la residència permanent de tots ells.

Retorn voluntari a país d'origen

Ajudem a les persones no comunitàries que hagin residit i treballat de forma legal a Espanya i vulguin tornar al seu país a tramitar la seva tornada voluntària, normalment després del pagament anticipat i acumulat de l'atur a treballadors estrangers (APRE), que requereix el compromís d'abandonar Espanya en 30 dies després del primer pagament i no retornar en 3 anys.

Matrimonis i parelles de fet

Ajudem a gestionar els complexos procediments matrimonials o de parella de fet de persones estrangeres amb espanyoles (incloent-hi per poders, davant notari, etc.), així com separacions, custòdia de menors, i les seves conseqüències sobre la seva situació legal a Espanya (residència, nacionalitat , etc.).

A AT Advocats oferim

Experiència

A AT Advocats tenim un extens coneixement i experiència en dret d'estrangeria i comptem amb una alta especialització en matèria de tramitació de permisos i nacionalitat, aconseguint un alt percentatge d'èxit en tots els nostres casos.

Tracte proper

Sabem que quan els nostres clients recorren a un advocat en estrangeria estan en una situació difícil i requereixen empatia i tracte personal proper, a més de professionalitat, i nosaltres l'hi procurem.

Facilitat de pagament

Els nostres honoraris són ajustats a cadascun dels tràmits de procediment. Depenent del cas, podem fraccionar el pagament en diferents fases perquè resulti més lleuger

Necessites assessorament d'un advocat d'estrangeria a Barcelona? Contacta'ns!

Truca ara al 644 52 42 12