Advocat civilista a Barcelona

A AT Advocats comptem amb especialistes en matèria civil, especialment la que fa referència a contractes, deutes i reclamacions de responsabilitats civils per accidents de trànsit o laborals, negligències mèdiques, etc.

Contacta’ns

Som especialistes en l’assessorament extrajudicial i procediments judicials en matèria civil

Al nostre despatx comptem amb experiència i coneixements experts en l’assessorament extrajudicial en matèria civil, on la funció preventiva de l'advocat és fonamental per anticipar problemes i facilitar solucions), així com en la defensa processal en procediments judicials civils, per salvaguardar els interessos dels nostres clients en aquesta extensa branca de l'ordenament jurídic.

Els nostres serveis

Redacció de contractes

Vetllem per la tranquil·litat i els interessos de persones físiques o jurídiques que formalitzen qualsevol acord mitjançant la redacció de contractes civils (de prestació de serveis, d'arrendament o compravenda d'habitatges, préstecs, etc.), i en cas de qualsevol incompliment, representem i defensem els seus interessos davant dels jutjats i tribunals.

Reclamació de deutes

Reclamem factures, préstecs, pagares, etc. impagats mitjançant la via extrajudicial (amistosa) i en cas que no doni fruit, per mitjà de la via judicial en funció de cada cas i de la documentació amb què es compti.

Accidents de trànsit

Assistim a les persones que han patit un accident perquè puguin obtenir la indemnització més elevada per compensar no només danys físics i psicològics i els possibles tractaments, sinó també per les pèrdues no poder exercir la seva activitat, pel seu vehicle, etc.

Reclamacions de Responsabilitats Civils

Actuem per obtenir la màxima indemnització per reparar els danys i perjudicis en tot tipus de reclamacions per responsabilitat civil, com ara accidents laborals, negligències mèdiques, assegurances, frau bancari, danys per elements de la construcció i la via pública, etc.

Desnonaments

Assistim a inquilins que han de fer front a desnonaments per falta de pagament (analitzant el seu tipus de contracte), per declaració de necessitat de l'habitatge (procurant que com a mínim es garanteixi el temps necessari i que la raó és legítima), per venda de l'immoble, etc. També mediem i arribem a acords entre propietaris que tenen problemes amb els seus inquilins.

Necessites assessorament d'un advocat civil a Barcelona? Contacta'ns!

Truca ara al 644 52 42 12