Avís legal i política de privacitat

Avís legal

El titular del lloc web atadvocat.cat és Arkaitz Terrón Vives, amb NIF 20483509-P i domicili professional a la Travessera de Gràcia 252, local 2 – 08025 de Barcelona.

El lloc web atadvocats.cat té com a úniques finalitats permetre el contacte entre atadvocats.cat i els seus clients, i la d’informar dels serveis, activitats i especialitats de atadvocats.cat. La informació i els articles que s’hi publiquen en cap cas constitueixen un mitjà d’assessorament legal i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari. L’usuari pot visualitzar els seus continguts per a ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials.

Privacitat i protecció de dades:

S’informa a l’usuari que les dades recollides a través de formularis inserits al web o de les direccions de correu que hi consten publicades, seran administrades i utilitzades pel titular de la web amb l’única finalitat d’atendre peticions de contacte i remetre informació que pugui resultar d’interès per a l’usuari segons hagi manifestat. Aquestes dades es conservaran mentre l’interessat no s’oposi al tractament esmentat.

L’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió u oposició, de conformitat amb el que estableix la legislació, dirigint-se però correu electrònic a info@atadvocats.cat.

Truca ara al 644 52 42 12