Eliminar els meus antecedents policials de Mossos d’Esquadra, de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil: Com ho puc fer?

Des d’AT Advocats us donem les pautes per aconseguir la cancel·lació dels antecedents policials de Mossos d’Esquadra, Policia Nacional o Guàrdia Civil

Arkaitz Terrón

Darrera edició: 10 desembre 2021

En la línia d’anteriors articles sobre els antecedents penals/policials, des d’AT Advocats us volem donar les pautes per aconseguir la cancel·lació dels vostres antecedents policials. Ja siguin dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil.

Documentació necessària

La sol·licitud de cancel·lació dels antecedents policials, tant dels Mossos d’Esquadra, com de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil, ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia compulsada del DNI, NIE o passaport de la persona interessada.

Tanmateix, caldrà adjuntar a la sol·licitud un certificat judicial que acrediti la fermesa de la resolució de finalització del procediment o procediments, relacionats amb els antecedents que es vulguin cancel·lar. En aquest certificat caldrà que hi consti el nom i cognoms de la persona interessada, el motiu de la causa judicial i el número de l’atestat policial de que va dimanar el procediment.

En cas de tractar-se d’antecedents per infraccions administratives, caldrà adjuntar un certificat administratiu que acrediti el pagament de la sanció o de l’exempció de responsabilitat pels fets que van motivar els antecedents.

En cas que la sol·licitud es presenti per una tercera persona, haurà d’acreditar-se, també, la condició de representant mitjançant poder específic.

L’esmentada documentació haurà d’anar acompanyada del corresponent imprès estandarditzat per a cadascun dels cossos policials, que poden ser descarregats en els següents enllaços:

Taxes i termini

 La sol·licitud de cancel·lació dels antecedents policials no té taxes associades i pot sol·licitar-se en qualsevol moment. No obstant això, l’accés no pot exercir-se en intervals inferiors a 12 mesos.

On es realitza la sol·licitud

La sol·licitud de cancel·lació dels antecedents policials es durà a terme de manera presencial i davant dels diferents organismes, en funció del cos policial de què es tracti:

Resolució de la sol·licitud

La resposta per part dels cossos de seguretat es durà a terme en el termini d’un mes i serà remesa per via postal a l’adreça de notificacions que s’hagués fet constar en el corresponent formulari de sol·licitud d’accés.

Aquest petit article busca facilitar la tasca d’aconseguir la cancel·lació d’antecedents policials. No obstant això, si necessites ajuda o tens alguna qüestió, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Truca ara al 644 52 42 12