Alta d’una treballadora de la llar: Com contractar la persona que fa la neteja a casa nostra?

Les cerques a Google de paraules de l'estil "alta empleada llar" han augmentat a l'últim temps. Això indica un interès creixent per conèixer les condicions per legalitzar la relació laboral entre les persones que fan la neteja a cases particulars i els seus ocupadors. Tot i això, la legislació encara és discriminatòria el 2022.

Alta empleada hogar

AT Advocats

Darrera edició: 11 juny 2024

Contractar algú que dugui a terme les feines de la llar és una pràctica cada cop més estesa de la classe mitjana, i fins i tot en alguns casos de les classes baixes, especialment les urbanes. Cada cop treballem més hores i sovint no tenim temps de tenir casa nostra tan neta i ordenada com ens agradaria. A més, el treball domèstic sol ser motiu de disputes entre les parelles, de manera que la solució a què sovint es recorre és a contractar una empleada de la llar.

Un col·lectiu feminitzat gairebé al 100%

Fem servir el terme “empleada de la llar” perquè es tracta d’una feina que duen a terme en gairebé el 100% dels casos per dones. Les netejadores, i també altres feines a l’entorn de la llar com la cura de nens, ancians i persones amb discapacitat són feines enormement feminitzades. A més, les solen dur a terme en una gran proporció les persones immigrants, per la seva baixa qualificació i sovint per la seva vulnerabilitat: són les que acostumen a acceptar salaris més baixos i a conformar-se amb no disposar de protecció laboral, atès que les que treballen amb un contracte de feina són encara una minoria.

A altres països on la inspecció de treball és més estricta que a Espanya (entre altres motius perquè disposa de més recursos), aquesta situació no es dóna tan fàcilment: les empleades de la llar han de comptar amb un contracte en vigor amb els seus ocupadors i percebre un salari digne (tot i que a la línia d’altres països el d’aquest ofici és dels més baixos), i per aquest motiu (i també perquè en aquests països la conciliació familiar és més fàcil, per la qual cosa poden atendre millor els assumptes de casa seva) no és tan senzill veure persones de classe mitjana amb servei domèstic, ni tan sols per hores.

Augmenta l’interès a donar d’alta les empleades de la llar

Tot i això, a Espanya hem percebut una lleugera tendència a l’alça en els últims anys en la demanda de donar d’alta una empleada de la llar a la Seguretat Social. De fet, tenim coneixement que les cerques a Google de paraules de l’estil “alta empleada llar” han augmentat a l’últim temps. De vegades són les persones que les contracten les que volen conèixer les condicions que haurien de complir per legalitzar la relació laboral amb les empleades de la llar, i de vegades són elles les que sol·liciten informació per valorar plantejar-ho als seus ocupadors.

Búsquedas alta empleada hogar 2022

El contracte de treball domèstic a Espanya

Donar d’alta una empleada de la llar a Espanya és senzill. Només cal anar a una oficina d’ocupació per garantir el principi d’igualtat i de no discriminació al contracte ja que, com explicarem, la Unió Europea ha tombat el règim previst fins ara per discriminatori. També es pot fer mitjançant una agència autoritzada o un assessor fiscal.

Tots els ocupadors, en el cas que l’empleada treballi a diverses cases, han de tramitar la seva alta a la Seguretat Social, excepte que les hores de treball en una sola casa siguin menors de 60 mensuals: en aquest cas, és la treballadora qui ha de dirigir-se a aquesta oficina i fer-se càrrec de les quotes que corresponen a les dues parts.

Com qualsevol contracte, el que afecta una empleada de la llar ha de contenir la jornada, el salari, les prestacions addicionals en espècie si n’hi hagués (el pagament d’estudis per part de l’ocupador, per exemple), etc.

A més, el contracte de treball pot incloure un règim de pernoctes, en cas que l’empleada de la llar sigui interna, és a dir, visqui a la llar. I com la resta de treballadors, en aquest cas, ha de tenir uns horaris i jornades de descans que han de ser respectats.

El contracte laboral podrà ser indefinit o per temps concret en casos en què la llei ho preveu (per exemple, la substitució o la prejubilació d’una persona, entre altres). A aquest enllaç se pueden encontrar estos supuestos.

Finalment, cal aclarir que aquest tipus de contracte no el poden subscriure empreses, ni tan sols empreses de treball temporal, que s’han d’acollir a la llei de Règim General.

Un contracte considerat discriminatori

Com a treballadors d’un règim que no és el General, sinó que és especial per al tipus de treball (s’anomena Règim General – Sistema Especial per a Empleats de la Llar), els empleats de la llar no tenen previst un dret a prestació per desocupació, és a dir, no poden cobrar l’atur si acabava el seu contracte (excepte si han cotitzat en treballs anteriors que sí que estan regulats pel Règim General). I atès que aquests empleats en més d’un 90% són dones, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat fa poc que es tracta d’una legislació discriminatòria: estava deixant un col·lectiu format gairebé íntegrament per dones al marge dels drets de la majoria. En aquest article s’explica més àmpliament, i en aquest altre, s’aborda la postura dels sindicats sobre aquest tema.

I de fet, no només aquesta part marca diferències amb la resta de treballadors: que una empleada de la llar hagi de pagar les quotes de la Seguretat Social de les dues parts quan les hores treballades per a un ocupador són reduïdes és una penalització que no passa amb un altre tipus de treballadors. Per això, el Govern actual ha afirmat recentment que canviar la legislació en aquesta matèria és prioritari.

Surt a compte fer contracte a l’empleada de la llar?

Les estadístiques indiquen que les relacions laborals que es duen a terme a l’economia submergida, és a dir, sense legalitzar, es duen a terme perquè les dues parts afirmen sortir beneficiades.

D’una banda, l’ocupador no ha de pagar una quantia a la Seguretat Social en concepte de contingències comunes i professionals (per a casos d’atur, baixa laboral, etc.) i fins i tot a un gestor perquè tramiti la retenció d’IRPF i la resta de documentació necessària. De l’altra, l’empleat no declara aquests ingressos a Hisenda, de manera que s’estalvia el percentatge d’impostos que ha de retenir de la seva nòmina o pagar a l’hora de fer la declaració de la renda, però a costa de no tenir dret a prestació o subsidi per desocupació ni dret a cobrar una prestació per incapacitat temporal en cas de baixa mèdica ni a cotitzar per a la seva jubilació.

Com passa habitualment a la resta del mercat laboral, qui contracta és qui sol posar les condicions de la relació, de manera que si no ho planteja aquest, és estrany que l’empleat s’atreveixi a fer-ho. Tot i això, l’ocupador ha de tenir en compte que hi ha bonificacions molt importants en la contractació indefinida d’una empleada de la llar.

Models de contracte fraudulents d’empleades de la llar

Com a advocats de vegades tenim notícia d’ocupadors que són empresaris i ofereixen contractar les seves empleades de casa com a treballadors d’aquesta empresa (per exemple, auxiliar administrativa, ja que s’insereix en un conveni amb salaris baixos). D’aquesta manera, a priori, les dues parts se’n beneficiarien: el contractador pot declarar el salari de l’empleada de la llar com una despesa de la seva empresa, fet que repercuteix en el càlcul de beneficis (per exemple, pagar menys en impost de societats) , i l’empleada té els drets de la resta de treballadors.

Amb tot, els problemes amb aquest tipus d’arranjaments poden sorgir en cas d’accident laboral, per exemple, ja que aquests solen cobrir-se per les mútues laborals, que investiguen al lloc de treball on se suposa que ha tingut lloc (quan en realitat és el domicili de l’ocupador) i poden fer una acusació de frau, deixant l’empleat en situació de vulnerabilitat. En aquests casos, hauria de denunciar l’ocupador, en un procés judicial complicat perquè el contracte va ser signat per les dues parts.

Davant d’un contracte laboral que no convenci alguna de les parts, aconsellem consultar un advocat.

Quant costa contractar una empleada de la llar? Quant s’ha de pagar realment?

Contractar una empleada de la llar està subjecte al salari mínim interprofessional, és a dir, que s’ha de pagar a un mínim de 1.000 euros bruts al mes en 14 pagues. Proporcionalment, si treballa per hores, que són molts dels casos, ha de percebre la quantia que es pacti, no inferior a 7,85 euros per hora efectivament treballada. Això significa que tenir una empleada de la llar 5 hores a la setmana a casa nostra costaria uns 157 euros al mes més la cotització a la Seguretat Social, que suposa uns 54 euros al mes. En aquest post d’Aiudo.es publiquen la taula salarial completa amb la cotització per hores setmanals contractades.

Una reflexió final

La importància de les empleades de la llar a la societat tenint en compte el ritme de vida de la majoria de llars és fonamental. Juguen un paper tan crucial que fins i tot algunes feministes s’han plantejat l’ètica de tenir algú que faci la feina domèstica, quan amb tota probabilitat serà una dona. En aquest article del diari britànic The Guardian s’explica el punt de vista de la feminista Sally Howard al seu llibre The Home Stretch: Why It’s Time To Come Clean About Who Does the Dishes (una cosa així com La recta final: per què és hora d’aclarir qui renta els plats), que conclou que pagar (i pagar bé) i reconèixer els drets de les empleades de la llar a nivell legal dóna valor a la feina que fan.

No només això, en aquest altre article a The Guardian una netejadora explica fins a quin punt s’arriba a implicar amb les famílies les cases que neteja. Moltes fins i tot ajuden amb els nens o persones grans, o cuinen, o simplement presten la seva espatlla per plorar. Sense elles moltes parelles es divorciarien, o desatendrien els seus fills. De fet, són un pilar per a la conciliació. Probablement unes lleis de conciliació familiar més estrictes permetrien a moltes famílies no comptar amb aquesta ajuda. Però mentre no arriben, ens hem de plantejar donar-los una consideració legal a l’alçada del seu paper a les nostres vides.

 

Per a obtenir més informació o assessorament, a AT Advocats estem a la seva disposició i pot posar-se en contacte amb el nostre despatx a través de l’apartat de contacte  del nostre lloc web.

Foto de desinfectante creado por master1305 – www.freepik.es

Truca ara al 644 52 42 12