Advocat accident laboral Barcelona

Assessorem i defensem els nostres clients en cas d’accidents en el seu entorn de treball, partint perquè aquest sigui qualificat d’accident laboral, fet que algunes empreses intenten evitar costi el que costi per a no incórrer en el pagament d’indemnitzacions. Analitzem cada cas per a concloure si és més convenient arribar a un acord amb l’empresa o reclamar via contenciós la indemnització més elevada possible.

Contacta’ns

Som experts en la defensa dels drets relacionats amb els accidents laborals

Des d’AT Advocats comptem amb un equip d'advocats laboralistes amb especialitzats en matèria d'accidents laborals a Barcelona. Analitzem cada cas de manera individualitzada, amb el suport dels millors professionals, incloent perits de prestigi especialitzats en cada àrea (metges, biòlegs, arquitectes, enginyers i més) i donant tot el nostre suport humà, atès que es tracta de procediments que poden arribar a generar molt d'estrès i desorientació. En aquests procediments esgotem totes les vies amistoses abans de recórrer a la judicial, assegurant-nos prèviament que aquesta és viable, calculant amb la màxima exactitud possible la indemnització que es pot aconseguir en cada supòsit.

Tens dubtes sobre si la teva empresa està assumint les seves responsabilitats en cas d'accident laboral?

01.

No signis cap document sense estar abans assessorat per un advocat en accidents laborals a Barcelona com AT Advocats, i fes-ho preferiblement amb el teu advocat present.

02.

Encara que t'ofereixin una indemnització que et pugui semblar raonable, et recomanem consultar-nos-ho abans d'acceptar-la. En la major part de casos es pot aconseguir que l'empresa ofereixi més, i de vegades aconseguir més d'una indemnització..

03.

Recorda que no hi ha pressa per a acceptar les condicions que ofereix l'empresa: el termini de prescripció per a reclamar-li danys i perjudicis és d'un any a partir del moment que coneixes l'abast dels danys.

Et defensem en tota mena de reclamacions per accident laboral o malaltia professional

Accidents “in itinere”

Accidents que ocorren en el trajecte i temps d'anada a la feina o de tornada de la feina, tret que es demostri el contrari.

Accidents en el temps i lloc de feina

Lesions que pateix el treballador al temps i el lloc de feina, tret que es demostri el contrari.

Malalties professionals

Malalties comunes agafades amb motiu de l'acompliment de la feina, sempre que es demostri la relació causa-efecte entre la realització d'una feina i l'aparició posterior de la malaltia.

Malalties anteriors

Malalties o defectes patits amb anterioritat, que es manifesten o s'agreugen a conseqüència d'un accident laboral.

Malalties intercurrentes

Les conseqüències o complicacions provocades per un accident laboral que s'agreugen amb la tasca professional.

Realització de tasques fora de categoria

Accidents ocorreguts amb motiu de les tasques ordenades per l'empresa o a iniciativa pròpia en interès d'un bon funcionament de l'empresa encara que no pertanyin a la categoria professional.

Accidents en exercir funcions sindicals

Accidents ocorreguts a conseqüència de l'acompliment de càrrecs electius, de caràcter sindical o de govern d'entitats gestores.

Actes de salvament

Accidents patits en actes de salvament o naturalesa anàloga i que tinguin relació amb la feina.

A què pots tenir dret en cas d'accident laboral?

Els accidents laborals donen lloc a indemnitzacions i prestacions de diferent naturalesa que tracten de recompensar als treballadors afectats per l'accident. Depenent del cas pots tenir dret a diverses:

  • Indemnització per omissió de mesures de seguretat per part de l'empresa
  • Prestacions econòmiques en funció dels anys cotitzats i de la gravetat de l'accident
  • Incapacitat laboral transitòria o temporal, permanent (parcial, total, absoluta, gran invalidesa)
  • Lesions permanents no invalidants (pagament únic) per part de la Mútua

Accidente laboral

Per què recórrer als serveis d'AT Advocats?

Experiència

Des d’AT Advocats tenim un ampli coneixement i experiència en els diferents tipus d'accidents laborals, aconseguint un alt percentatge d'èxit en tots els nostres casos.

Tracte proper

Sabem que quan els nostres clients recorren a un advocat en cas d'accident laboral estan en una situació difícil i requereixen empatia i tracte personal pròxim, a més de professionalitat, i nosaltres li ho procurem.

Facilitat de pagament

Els nostres honoraris són ajustats a cadascun dels tràmits de procediment. Depenent del cas, podem fraccionar el pagament en diferents fases perquè resulti més lleuger.

Necessites assessorament d'un advocat d'accidents laborals a Barcelona? Contacta'ns!

Truca ara al 644 52 42 12